eDSR/DSR Koliber

Urządzenia i systemy radiokomunikacyjne dla kolejnictwa.

Systemy Zdalnego Sterowania radiołącznością – eDSR/DSR Koliber

System Zdalnego Sterowania eDSR Koliber

System Zdalnego Sterowania eDSR Koliber jest produktem dedykowanym dla kolejowych sieci radiotelefonicznych obsługujących linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK S.A. Dyżurny ruchu odcinkowy, kierujący ruchem kolejowym na wybranym odcinku szlaku kolejowego ze swojego stanowiska pracy zdalnie kieruje pracą wszystkich radiowych urządzeń wykonawczych uczestniczących w prowadzeniu ruchu kolejowego.

eDSR Koliber zapewnia dyżurnemu łączność radio- telefoniczną (audio, transmisja danych) ze wszystkimi pojazdami znajdującymi się na szlaku kolejowym objętym działaniem systemu. Zastosowanie cyfrowego interfejsu transmisji zapewnia wysoką jakość audio, pewność działania, łatwą integrację z innymi systemami telekomunikacyjnymi. eDSR Koliber to nowa generacja systemu DSR Koliber, produkowanego od 10 lat przez Radionikę i wdrożonego na ponad 2000 linii kolejowych w Polsce. Nowy system eDSR Koliber jest najnowocześniejszym rozwiązaniem technicznym tego typu dostępnym na polskim rynku.

Zdalna obsługa stacji bazowych ze stanowiska komputerowego.

 • Zdalny i lokalny tryb pracy stacji bazowych.
 • Łatwość dopasowania struktury systemu do zmieniających się
  potrzeb użytkownika (łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska
  dyspozytorskie, łączenie systemów lub ich fragmentów pod nadzór
  jednego lub kilku dyżurnych odcinkowych).
 • Cyfrowy protokół transmisji Ethernet pomiędzy wszystkimi
  elementami systemu.
 • Pełna identyfikacja abonentów oraz użytkowników systemu.
 • Monitoring stanu urządzeń, zintegrowany poprzez protokół SNMP
  umożliwia przesyłanie zunifikowanych danych do zbiorczych
  systemów zarządzania i diagnostyki.
 • Zdalny nadzór serwisowy oraz diagnostyka pracy systemu.
 • Lokalna i centralna rejestracja rozmów i zdarzeń w systemie.
 • Duża niezawodność systemu, możliwa pełna redundancja
  sprzętowa każdego elementu.
 • Kompatybilność z urządzeniami teletransmisyjnymi wielu
  producentów i typów: np. Ethernet Extender (TKD do 8 km),
  CTC MediaConverter (transmisja światłowodowa).
 • eDSR Koliber zapewnia optymalne zagospodarowanie przestrzeni
  w szafach teletechnicznych.
 • Niskie zużycie energii elektrycznej wydłuża pracę na zasilaniu
  awaryjnym oraz obniża koszty eksploatacji.
 • Praca w trybie analogowym VHF oraz obsługa cyfrowego standardu
  łączności DMR.

System Zdalnego Sterowania DSR Koliber

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber produkcji firmy Radionika Sp. z o.o. jest przeznaczony do dyspozytorskiej komunikacji radiowej w sieciach Polskich Kolei Państwowych. System ten jest nowoczesnym rozwiązaniem technicznym, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb PKP. Może być instalowany wzdłuż szlaków kolejowych, zapewniając dwustronna łączność radiową w paśmie VHF pomiędzy dyspozytorem/dyżurnym a abonentami i użytkownikami systemu wyposażonymi w radiotelefony przewoźne, stacjonarne lub przenośne.

System gwarantuje użytkownikowi sieci radiotelefonicznej sprawne i wygodne komunikowanie się przy wykorzystaniu stosowanych sposobów i metod komunikowania się. Zapewnia dwustronną transmisję audio, realizację połączeń wykorzystując stosowaną na PKP sygnalizację tonową (ZEW 1, ZEW 2, ZEW 3), nadawanie i odbiór sygnału alarmu Radio-Stop. Uwzględniając rozwój techniczny i funkcjonalny współczesnych systemów radiokomunikacyjnych DSR Koliber umożliwia także realizację bardziej zaawansowanych funkcji i opcji dostępnych w nowoczesnych sieciach radiotelefonicznych. W szczególności system pozwala na: realizację funkcji selektywnego wywołania (SELCALL), kodowania CTCSS/DCS i transmisji danych (m.in. w celu identyfikacji abonentów), odbieranie sygnałów GPS, rejestrację prowadzonych na kanałach radiowych rozmów i zdarzeń oraz współpracę z innymi aplikacjami komputerowymi. System wyposażony jest w interfejsy diagnostyczne umożliwiające jego zdalny nadzór i monitoring.

Konstrukcja systemu oraz użyta technologia pozwala również na wykorzystanie go do współpracy i integracji z innymi systemami radiokomunikacyjnymi, m.in. z systemami terminali stałych GSM-R, wdrażanymi na wybranych liniach kolejowych PKP.

Zobacz również

Wielosystemowy radiotelefon pociągowy Koliber GSM-R/VHF

Antena AT2S, Mikrotelefon KMT-01, Mikrofon ręczny

Masz dodatkowe pytania?

Formularz kontaktowy
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
29 + 12 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki