Targi InnoTrans 2022

Urządzenia i systemy radiokomunikacyjne dla kolejnictwa.

Targi InnoTrans 2022

Targi InnoTrans 2022 dobiegły końca. Tegoroczna edycja, pomimo dłuższej niż zakładano przerwy odbyła się bez przeszkód. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i siłę do odwiedzenia naszego stoiska.

Było nam niezmiernie miło, porozmawiać z Państwem osobiście. Jest to dla nas zawsze niezwykle cenne doświadczenie.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za 2 lata i będziemy mogli znowu pozytywnie Państwa zaskoczyć, prezentując być może jeszcze lepsze i ciekawsze rozwiązania.

Poniżej krótka relacja fotograficzna dokumentująca naszą i Państwa obecność podczas tegorocznych targów w Berlinie.

Zobacz również