Kormoran

Satelitarny lokalizator pojazdów SLP-02

Kormoran - satelitarny lokalizator pojazdów SLP-02

Lokalizator Kormoran służy do zdalnego monitorowania ruchu oraz stanu pojazdu. Jest przystosowany do montażu na wszelkiego typu pojazdach szynowych – głownie wagonach, pojazdach specjalnych, lokomotywach. Posiada odbiornik GPS (Global Positioning System), moduł GSM do dwukierunkowej transmisji danych, własne źródło zasilania oraz czujniki stanu. Dane przekazywane za pośrednictwem infrastruktury GSM są zapisywane i interpretowane przez system informatyczny Kormoran TM.

Lokalizator Kormoran wyposażony jest dodatkowo w ultra-niskomocowy moduł transmisji radiowej (ISM) pozwalający na wymianę danych pomiędzy modułem a urządzeniami zewnętrznymi, np. zainstalowanymi na wagonie/pojeździe czujnikami, terminalami danych, bramkami RF zlokalizowanymi przy torach lub przy wjeździe/wyjeździe z zarządzanych obszarów (np. górki rozrządowe).

Kormoran TM umożliwia wizualizację i interpretację danych o pozycji, ruchu i stanie pojazdów zarządzanych przez operatora. Konstrukcja urządzenia pozwala na jego eksploatację w bardzo trudnych warunkach. Jest ono odporne na wpływy atmosferyczne (temperaturę, opady) oraz urazy mechaniczne. Szczelna obudowa jest wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Specjalny sposób montażu lokalizatora do pojazdu uniemożliwia jego nieautoryzowany demontaż. Lokalizator jest wyposażony w elektroniczny, bezobsługowy układ identyfikacyjny przypisujący na trwałe unikalną sygnaturę do nadzorowanego pojazdu. Wbudowane czujniki ruchu informują o statusie pojazdu (postój, jazda). Konstrukcja pozwala na łatwą i szybką instalację na wszystkich typach wagonów - węglarkach, cysternach, platformach, wagonach samowyładowczych. 

Dane techniczne:

‣      GPS
     - optymalizacja zużycia energii (technologia „Kick start” i „Assist
            Online”),
     - kompatybilność z systemem Galileo.
‣      Technologia Quad-Band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz).
‣      Komunikacja z serwerem: SMS, GPRS (Class 12).
‣      Zasilanie: baterie zapewniające ciągłe działanie w okresie 12-48
       miesięcy (żywotność baterii uzależniona od częstotliwości
       transmisji).
‣      Parametry modułu radiowego ISM: czułość -105dBm@ 2-GFSK,
       56 kbps, 868.3MHz przy BER=10ˉ²
‣      Możliwe zasilanie ze stałego źródła (transmisja on-line).
‣      Zakres temperatur pracy: -40°C ... +80°C.
‣      Obudowa:
     -  szczelność: IP 67 wg PN-EN 60529
     -  odporność mechaniczna: IK 9 wg PN-EN 50102
‣      Wymiary gabarytowe: 193x87x203 mm (DxSxW)
‣      Masa: 1,25 kg

Kormoran TM to system nadzorowania i zarządzania monitorowanymi pojazdami szynowymi wyposażonymi w lokalizatory Kormoran. Otrzymywane poprzez sieć GSM z lokalizatorów dane oraz raporty i statystyki pozwalają na zaawansowaną ocenę ruchu monitorowanych pojazdów i optymalizację procesu zarządzania taborem.

System umożliwia:

‣      zdalny (internet) dostęp do systemu,
‣      lokalizację, rejestrację oraz prezentację na mapie cyfrowej ostatnio
       zarejestrowanych pozycji nadzorowanych pojazdów (np. wagonów)
       oraz ich stanu (postój, jazda),
‣      rejestrację i archiwizację pozycji pojazdów w czasie,
‣      rejestrację czasów pobytu pojazdów w zadanych obszarach
       geograficznych,
‣      otrzymywanie komunikatów wysyłanych przez lokalizatory po
       osiągnięciu zdanego obszaru geograficznego oraz komunikatów
       o wystąpieniu zdefiniowanych zdarzeń (np. postój ponad określony
       czas, przekroczenie prędkości jazdy),
‣      generowanie zestawień statystycznych, np. czasów pobytu
       pojazdów w zadanych obszarach geograficznych, proporcji czasu
       ruch/postój w zdefiniowanych odcinkach czasowych,
‣      monitorowanie stanu baterii zasilających lokalizatory, zdalną
       diagnostykę urządzeń oraz zdalne sterowanie parametrami pracy,
‣      monitorowanie wybranych parametrów (np. ciśnienie, temperatura,
        I/O zaworu, etc.) pojazdu wyposażonego w czujniki stanu
        z modułami radiowymi ISM.