eDSR/DSR

Systemy Zdalnego Sterowania radiołącznością eDSR/DSR Koliber

System Zdalnego Sterowania eDSR Koliber

System Zdalnego Sterowania eDSR Koliber jest produktem dedykowanym dla kolejowych sieci radiotelefonicznych obsługujących linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK S.A. Dyżurny ruchu odcinkowy, kierujący ruchem kolejowym na wybranym odcinku szlaku kolejowego ze swojego stanowiska pracy zdalnie kieruje pracą wszystkich radiowych urządzeń wykonawczych uczestniczących w prowadzeniu ruchu kolejowego.

eDSR Koliber zapewnia dyżurnemu łączność radio- telefoniczną (audio, transmisja danych) ze wszystkimi pojazdami znajdującymi się na szlaku kolejowym objętym działaniem systemu. Zastosowanie cyfrowego interfejsu transmisji zapewnia wysoką jakość audio, pewność działania, łatwą integrację z innymi systemami telekomunikacyjnymi. eDSR  Koliber to nowa generacja systemu DSR Koliber, produkowanego od 10 lat  przez Radionikę i wdrożonego na ponad 2000 linii kolejowych w Polsce. Nowy system eDSR  Koliber jest najnowocześniejszym rozwiązaniem technicznym tego typu dostępnym na polskim rynku.

Zdalna obsługa stacji bazowych ze stanowiska komputerowego.

‣      Zdalny i lokalny tryb pracy stacji bazowych.
‣      Łatwość dopasowania struktury systemu do zmieniających się
       potrzeb użytkownika (łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska
       dyspozytorskie, łączenie systemów lub ich fragmentów pod nadzór
       jednego lub kilku dyżurnych odcinkowych).
‣      Cyfrowy protokół transmisji Ethernet pomiędzy wszystkimi
       elementami systemu.
‣      Pełna identyfikacja abonentów oraz użytkowników systemu.
‣      Monitoring stanu urządzeń, zintegrowany poprzez protokół SNMP
       umożliwia przesyłanie zunifikowanych danych do zbiorczych
       systemów zarządzania i diagnostyki.
‣      Zdalny nadzór serwisowy oraz diagnostyka pracy systemu.
‣      Lokalna i centralna rejestracja rozmów i zdarzeń w systemie.
‣      Duża niezawodność systemu, możliwa pełna redundancja
       sprzętowa każdego elementu.
‣      Kompatybilność z urządzeniami teletransmisyjnymi wielu
       producentów i typów: np. Ethernet Extender (TKD do 8 km),
       CTC MediaConverter (transmisja światłowodowa).
‣      eDSR Koliber zapewnia optymalne zagospodarowanie przestrzeni
       w szafach teletechnicznych.
‣      Niskie zużycie energii elektrycznej wydłuża pracę na zasilaniu
       awaryjnym oraz obniża koszty eksploatacji.
‣      Praca w trybie analogowym VHF oraz obsługa cyfrowego standardu
       łączności DMR.