Zgoda na stosowanie radiotelefonu Koliber GSM-R/VHF w sieci GSM-R na terenie Czech.

Zarządca infrastruktury kolejowej Republiki Czeskiej SŽDC wydał zgodę na stosowanie radiotelefonu pociągowego Koliber GSM-R/VHF naszej produkcji w sieci GSM-R eksploatowanej na terenie Czech.

Zarządca infrastruktury kolejowej Republiki Czeskiej SŽDC wydał zgodę na stosowanie radiotelefonu pociągowego Koliber GSM-R/VHF naszej produkcji w sieci GSM-R eksploatowanej na terenie Czech. 
Informujemy jednocześnie, że w najbliższym czasie spodziewamy się uzyskać podobne decyzje od zarządców infrastruktury kolei niemieckich, słowackich i litewskich.