Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu

Firma Radionika Sp. z o. o. otrzymała Świadectwo uznanego producenta wyrobu w zakresie produkcji radiotelefonów pociągowych typ. "Koliber".

Na podstawie § 8 ust. 6 Uchwały 178/2013 z dnia  06.05.2013r. Zarządu PKP CARGO S.A. firma Radionika Sp. z o. o. otrzymała Świadectwo uznanego producenta wyrobu w zakresie produkcji radiotelefonów pociągowych typ. "Koliber".

Świadectwo ważne do dnia 31.12.2016r.