Projekty Unijne

I. Tytuł projektu: "Przeprowadzenie badań nad nowym produktem-wielomodułowym terminalem radiokomunikacyjnym GSM-R/GSM/VHF".

Radionika Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego- Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-4.1- Wsparcie projektów celowych oraz wdrożeń wyników prac B + R.

Przedmiotem projektu jest zbudowanie wielomodułowego terminala radiokomunikacyjnego GSM R, GSM, VHV. Terminal będzie innowacyjnym rozwiązaniem dedykowanym dla branży kolejowej. Innowacyjność będzie polegała na obsłudze jednocześnie systemu VHF, GSM oraz nowego systemu łączności GSM R, który w Polsce nie został jeszcze wdrożony.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-12-003/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-003/09-00

Wartość projektu: 1.478.224,00 PLN

Kwota dofinansowania: 676.892,30 PLN

Realizacja projektu: październik 2009 - styczeń 2015

II. Tytuł projektu: "Przeprowadzenie badań nad nowymi produktami w zakresie cyfrowej platformy radiowej".

Radionika Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego- Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4- Wsparcie projektów celowych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących trzech innowacyjnych rozwiązań:

  • inteligentnej sieci niskomocowej (tzw. sieci sensorowej),
  • podsystemu zdalnego wybudzania,
  • cyfrowego radiotelefonu.
Wszystkie te elementy będę mogły być zastosowane do budowy cyfrowej platformy radiowej integrującej usługi komunikacyjne, pracującej w wielu standardach oraz dedykowanej dla potrzeb środków transportu kolejowego (szynowego).

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-12-077/10-00.

Wartość projektu: 2.289.200,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.439.190,00 PLN

Realizacja projektu: październik 2011 - grudzień 2015